Konkurs EDUinspirator 2016

Konkurs EDUinspirator stanowi uzupełnienie konkursu EDUinspiracji, które nasza Fundacja organizuje od 2011 r. EDUinspirator to  konkurs, który pozwala wyróżnić osoby szczególnie aktywne na polu działalności edukacyjnej, docenić ich pracę, promować innowacyjne rozwiązania i pomysły, upowszechniać dobre praktyki.

III edycja konkursu

Hasłem przewodnim konkursu EDUinspirator jest „Inspiruj, edukuj, motywuj”. Szukamy osób działających aktywnie w dziedzinie edukacji, podejmujących nowe wyzwania i współpracujących  z innymi osobami ze swojego otoczenia na rzecz rozwoju systemu edukacji.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów; promowanie działań osób, które się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym oraz określenie wpływu, jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych beneficjentów.

Uczestnicy

W konkursie EDUinspirator pragniemy nagrodzić osoby, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej.

Do udziału zapraszamy indywidualnych uczestników projektów edukacyjnych dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2007-2016.

Kategorie

Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:

 • Edukacja szkolna;
 • Szkolnictwo wyższe;
 • Edukacja zawodowa;
 • Edukacja dorosłych;
 • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Kategoria specjalna: 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

 Kryteria oceny zgłoszeń

 • Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 • Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 • Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie http://online.frse.org.pl.

Następnie eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji sprawdzą zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym.  W każdej z kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie pięć osób. Otrzymają one nominację do nagrody EDUinspiratora.

Nominacje ekspertów wraz z dokumentacją przekazane zostaną Kapitule nagrody, która dokona ostatecznego wyboru laureatów.

Nagrody

Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Zapoznaj się z przewodnikiem dla uczestników


Zapoznaj się z regulaminem konkursu


Zgłoś swoją kandydaturę do 30 czerwca

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!