Konkurs EDUinspiracje 2016

W tegorocznej VI już edycji konkursu EDUinspiracje struktura i organizacja konkursu stanowią kontynuację ubiegłorocznych działań. Podobnie jak w ubiegłych latach, cele konkursu powiązane są bezpośrednio ze  wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników programu Erasmus+.

Mimo iż każda z poprzednich edycji organizowana była pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze taki sam – wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE.

W 2016 roku hasło konkursu brzmi: „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”. Działania projektowe będą bowiem oceniane w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów. Oznacza to skoncentrowanie wysiłków na potwierdzeniu korzystnego wpływu rezultatów i skutków realizowanych projektów na beneficjentów i ich środowisko.

Cele konkursu

 • wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
 • promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
 • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+ (w tym projekty PO WER); „Uczenie się przez całe życie” (w tym projekty PO KL); „Młodzież w działaniu”, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Nominacje        

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej będą przeprowadzać przedstawiciele  FRSE.

W każdej z poniższych kategorii nominowanych będzie 5 projektów:

 • Edukacja szkolna;
 • Szkolnictwo wyższe;
 • Edukacja zawodowa;
 • Edukacja dorosłych;
 • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Polsko-litewska współpraca;
 • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego;
 • Informacja europejska dla młodzieży;
 • Kategoria specjalna: 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

Kryteria oceny i nominacji projektów

Projekty powinny być oceniane według poniższych kryteriów ewaluacyjnych, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Opis zakresu kryteriów ma charakter pomocniczy i służy ujednoliceniu ich interpretacji.

 • Znaczenie

(Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?)

 • Potencjał komunikacyjny i potencjał w zakresie rozpowszechniania rezultatów

(W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów? Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta? Jaka była forma ich upowszechnienia?)

 • Wpływ i oddziaływanie

(Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko? Czy działania były inspiracją dla innych? Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?)

 • Innowacyjność

(Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce? Czy zapewniają wartość dodaną
w odniesieniu do standardowych rozwiązań?)

 • Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań

(W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?)

Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom

Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci wewnętrzni FRSE, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w listopadzie.

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w szkoleniu.

 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
.
Poznaj laureatów poprzednich edycji.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!